Home

All là ai?

Authentic live & learn (ALL) là một mạng lưới của những người đào tạo và học viên khao khát thúc đẩy hạnh phúc và sự thấu cảm trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng hạnh phúc của xã hội nảy mầm từ những cá nhân hạnh phúc.

TẦM NHÌN

A Happy and Compassionate Vietnam

Một Việt Nam Hạnh Phúc và giàu lòng Trắc Ẩn

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sự tin tưởng
Sự tín nhiệm
Sự thấu cảm
Sự chân thật
Sự hiệu quả

CÁCH TIẾP CẬN

Chúng tôi tin rằng để chuyển hoá xã hội, chúng ta phải bắt đầu với sự tự chuyển hoá tâm thức bản thân . Đội ngũ  nồng cốt của chúng tôi chính là hiện thân của cuộc sống với các giá trị gắn liền với hạnh phúc và sự thấu cảm trước khi huấn luyện cho học viên của mình.

All làm gì?

Cung cấp các khoá đào tạo về hạnh phúc và sự thấu cảm cho các tổ chức trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh.
Phát triển các khóa học về học tập xã hội và cảm xúc cho sinh viên.
Tổ chức những khoá và chương trình Retreat xung quanh các chủ đề của hạnh phúc và lòng thấu cảm.
Nghiên cứu về hạnh phúc, lòng trắc ẩn và trí thông minh cảm xúc.
Tổ chức hội thảo về các chủ đề về Hạnh Phúc, Lòng trắc ẩn, và Minhfulness/Tỉnh thức

Những Người Bạn Đồng Hành

Authentic Live & Learn (ALL) là một thành viên thuộc tổ chức của Eurasia Learning Institute for Happiness and Well-being (ELI), một tổ chức thành lập bởi Hiệp hội và Quỹ Eurasia cho giáo dục đặc biệt ở Việt Nam. ELI được dẫn dắt bởi Giáo sư Hà Vĩnh Thọ, giám đốc chương trình của Trung tâm Hạnh Phúc Quốc Gia ở Bhutan.

Hiệp hội và Quỹ Eurasia cho giáo dục đặc biệt ở Việt Nam
Center for Mindful Self-Compassion (CMSC)
Global Engagement Institute (GEI)
Happy Biti’s

Đội Ngũ Của All

Ths. Trần Thu Hà
M.A. Development Practice, University of Queensland
Co-founder ALL

Ths. Nguyễn Hoàng Chiêu Anh
Co-founder ALL
Co-founder The Caterpies

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Thạc sĩ tâm lý học (Master of Arts in Psychology)
Co-founder ALL

Nguyễn Trương Bảo Khuyên
MA International Development
Cert. Restorative Practice & Mediation
Co-founder ALL

Ths. Nguyễn Trần Kiều Vân
Giảng Viên ĐH. Hoa Sen từ năm 2013
Co-founder ALL

Ths. Đào Thị Ngọc Mai
Thạc sĩ Quản lý giáo dục – Đại học Roehampton, Anh quốc
Co-founder ALL

Hành Trình Của All