Mindful Self-Compassion (MSC)

Chương Trình Đào Tạo
Khai Giảng và Học Phí

Khai Giảng và Học Phí

MINDFUL SELF-COMPASSION • LÒNG TRẮC ẨN TỰ THÂN

– Thời gian: 17h45 – 20h45 mỗi thứ 5 hàng tuần
Ngày bắt đầu: 26.09.2019
Ngày kết thúc: 14.11.2019 Ngày bắt đầu: 26.09.2019

– Địa điểm: Phòng Doreamon, Tomato’s children Home, 47 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3

– Ngôn ngữ: tiếng Việt

– Phí tham dự:
3,600,000VNĐ/người (hoàn tất đóng phí trước 30/8)
4,000,000VNĐ/người (hoàn tất đóng phí sau 30/8)

– Lệ phí đã bao gồm phí trả cho chuyên gia đào tạo, teabreak, địa điểm và dụng cụ trong suốt khóa học.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.