Mindful Self-Compassion (MSC)

Chương Trình Đào Tạo


Chương Trình HọcChương Trình Học

Chương trình gồm 8 buổi học, trải dài 8 tuần, giúp ta:

  • Phát triển lòng thương, sự tử tế với chính mình và kỹ năng thiết yếu để vượt qua thử thách
  • Xây dựng khả năng phục hồi qua những thăng trầm cảm xúc
  • Chữa lành những vết thương từ sự phán xét, hoài nghi chính mình, những tổn thương quá khứ và sự xấu hổ của mình
  • Tìm ra những ý nghĩa sống mới
  • Cải thiện chất lượng các mối quan hệ của mình với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và nhữngn người khác thông qua việc thấy hiểu nhu cầu của chính mình và người khác.


***Lưu ý: Chương trình chỉ dành cho người từ đủ 20 tuổi trở liên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.