Mindful Self-Compassion (MSC)

Chương Trình Đào Tạo

Giới Thiệu khóa học
Giới Thiệu Khóa Học

Yêu thương là một động từ mà con người dành cả cuộc đời để học, để trao tặng, để nhận, để cảm nghiệm. Ở những xã hội đề cao tinh thần tập thể như Việt Nam, con người được khuyến khích đức tính vị tha, yêu thương và hi sinh cho người khác trước khi nghĩ đến nhu cầu, mong muốn của bản thân. Điều đó tốt nhưng chưa hài hòa và bền vững.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, khi biết yêu thương chính mình, con người hạnh phúc và biết yêu thương người khác một cách trọn vẹn hơn.

Chương trình đào tạo Mindful Self-Compassion (MSC) – “Lòng trắc ẩn Tự thân” kết hợp kiến thức và thực hành về Tỉnh thức (Mindfulness) và Lòng trắc ẩn (Mindfulness), cung cấp một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ và chăm sóc bản thân trong những hoàn cảnh thử thách của chính mình.

%d người thích bài này: