PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC/CHUYÊN MÔN

Authentic Live & Learn chào đón và mong muốn kết nối với các tổ chức hay cá nhân có kinh nghiệm thực hành và giảng dạy Mindfulness ở mọi nơi trên thế giới, có cùng một chí hướng là xây dựng và lan tỏa một xã hội đầy yêu thương. Để có thể cùng nhau làm được điều này, chúng tôi cần phát triển chuyên môn cho đội ngũ trainer và cộng đồng những người thực hành Mindfulness. Quý vị có thể hỗ trợ chúng tôi phát triển chuyên môn qua nhiều hình thức khác nhau ví dụ như:

– Cung cấp các suất học bổng từ toàn phần đến một phần cho đội ngũ trainer của trung tâm

– Cử nhân sự đến tham gia huấn luyện cho các khóa đào tạo hoặc làm người chia sẻ trong các hội thảo của chúng tôi

– Cử nhân sự đến tập huấn cho đội ngũ trainer

– Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tài liệu giúp phát triển chuyên môn

– Và nhiều hình thức khác nữa mà quý vị có thể chủ động đề xuất dựa trên nguồn lực của mình

Mời quý vị hãy liên hệ ngay với chúng tôi để thảo luận và cùng nhau tạo điều kiện cho những hạt giống yêu thương nảy mầm.

%d người thích bài này: