Ngó nghiêng đây đó

Mục này tổng hợp những bài viết mà ALL sưu tầm đã được dịch sang tiếng Việt bởi đội ngũ tình nguyện viên đầy nhiệt huyết và mang tinh thần phục vụ cộng đồng. Mong những bài dịch này có thể giúp ích cho bạn bè gần xa.

Các bài viết thuộc những chủ đề khác nhau vẫn đang được chúng mình cùng các bạn tình nguyện viên nỗ lực hoàn thiện và cập nhật dần dần. Nên bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm vài hôm để các thư mục có thêm nhiều bài viết hơn nhé!

Compassion – Lòng trắc ẩn

Compassionate Communication – Giao tiếp trắc ẩn

Mindful Self-compassion – Lòng trắc ẩn tự thân

Mindfulness

Gratitude – Lòng biết ơn

Kindness – Sự tử tế

Happiness – Hạnh phúc

Empathy – Sự thấu cảm

Sel – Social Emotional Learning

Tolerance – Sự khoan dung

Generousity – Sự rộng lượng

Joy – Niềm vui

Forgiveness – Sự tha thứ

Angriness – Sự giận dữ

Fear – Sự sợ hãi

Self-esteem – Sự tự trọng

Attachment – Kiểu gắn bó

General – Mục chung

Đội ngũ ALL trân trọng cám ơn!

%d bloggers like this: