Các nguyên lý chính ẩn sâu bên dưới giao tiếp không bạo lực

Những nguyên tắc ẩn chứa trong giao tiếp không bạo lực Một người bạn từng bảo tôi rằng một đợt thiền định 10 ngày là sự chuẩn bị cho những ngày khó khăn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Tôi thì thấy rằng giao tiếp không bạo lực (NVC) là sự chuẩn bị choĐọc tiếp “Các nguyên lý chính ẩn sâu bên dưới giao tiếp không bạo lực”

Compassionate Communication- Giao tiếp trắc ẩn

Giao tiếp trắc ẩn Các giả định và ý định chính trong truyền thông phi bạo lực Sử dụng giao tiếp trắc ẩn để nuôi dưỡng các mối quan hệ như thế nào? Sử dụng giao tiếp trắc ẩn để nuôi dưỡng các mối quan hệ như thế nào? Các nguyên lý chính ẩn sâuĐọc tiếp “Compassionate Communication- Giao tiếp trắc ẩn”