Vì sao người có ít hơn nhưng có xu hướng cho đi nhiều hơn ?

Mỗi chúng ta đều có thể học những bài học giá trị từ sự rộng rãi của người nghèo. Một sự cố đã xảy ra cách đây khoảng 30 năm khi tôi còn học trung học. Nhưng tôi vẫn nhớ nó rõ mồn một. Chúng tôi tham gia một “chuyến đi trải nghiệm văn hóa”Đọc tiếp “Vì sao người có ít hơn nhưng có xu hướng cho đi nhiều hơn ?”