Hạnh phúc của bạn có thể lan tỏa đến những người xung quanh như thế nào?

Sinh viên của khóa học ”Khoa học hạnh phúc” chia sẻ những câu chuyện về hành trình chuyển hóa của họ. Trong khi nhiều người chạy marathon quyên tiền đến những tổ chức đang giải quyết các vấn đề xã hội mà họ quan tâm thì Shemaiah Weekes phát động một phong trào nhỏ đếnĐọc tiếp “Hạnh phúc của bạn có thể lan tỏa đến những người xung quanh như thế nào?”